Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2014

Έκθεση έργων των μαθητών που υλοποιήθηκαν στο μάθημα της Τεχνολογίας κατά το σχολικό έτος 2013-2014.