Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

To μήνυμα των Ολυμπιακών Αγώνων

Σ' αυτή τη δημιουργία ενός μηνύματος ειρήνης των Ολυμπιακών αγώνων συμμετείχε και ένα τμήμα (Α1) του δικού μας σχολείου. H εκδήλωση έγινε στις 11-4-2014.