Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Κ.Π. 'ΠΡΟΝΟΗ' - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ημερομηνίες για ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη των Εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών.

16-12-2013    09:00-11:00   Τμήμα Γ1 (Δευτέρα)
13-01-2014    09:00-11:00   Τμήμα Γ2 (Δευτέρα)
14-01-2014    09:00-11:00   Τμήμα Γ3 (Τρίτη)
20-01-2014    09:00-11:00   Τμήμα Γ4 (Δευτέρα)
21-01-2014    09:00-11:00   Τμήμα Α1 (Τρίτη)
27-01-2014    09:00-11:00   Τμήμα Α2 (Δευτέρα)
28-01-2014    09:00-11:00   ΤμήμαΑ3 (Τρίτη)
11-02-2014    09:00-11:00   Τμήμα Β1 (Τρίτη)
12-02-2014    09:00-11:00   Τμήμα Β2 (Τετάρτη)
18-02-2014    09:00-11:00   Τμήμα Β3 (Τρίτη)
19-02-2014    09:00-11:00   Τμήμα Β4 (Τετάρτη)