Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς Σχολικό έτος 2013-14
Ημέρες -- Ώρες  ενημέρωσης  γονέων
    Ειδικότητα Δευτέρα Τρίτη
1 ΧΟΠΤΗΡΗ Ε Διευθύντρια - Θεολόγος κατόπιν συννενόησης
1 ΓΚΙΖΕΛΗ Ι Yποδιευθύντρια - Βιολόγος 10.55-11.40  
2 ΔΑΦΝΗ Μ Θεολόγος 9.05-9.50  
3 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ Φιλόλογος   11.50-12.35
4 ΔΙΟΝΥΣΩΤΗ Α Φιλόλογος 10.55-11.40  
5 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ Β Φιλόλογος 9.50-10.45  
6 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ Β Φιλόλογος 10.55-11.40  
8 ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ Ε Φιλόλογος   10.55-11.40
9 ΣΚΟΡΔΑΣ Α Φιλόλογος   10.55-11.40
10 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Γ Μαθηματικός 12.40-13.25  
11 ΑΛΕΞΕΛΛΗΣ Α Μαθηματικός   9.50-10.45
12 ΣΚΛΑΒΟΥ Ε Μαθηματικός 11.50-12.35  
13 ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μ Φυσικός 9.50-10.45  
14 ΛΕΩΝΗΣ Π Φυσικός 9.50-10.45  
15 ΣΚΟΥΡΑΚΗ Ε Χημικός 11.50-12.35  
16 ΚΑΤΣΑΡΗ Α Γαλλικών   11.50-12.35
17 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ Γαλλικών 11.50-12.35  
18 ΓΕΩΡΓΙΆΔΟΥ Ε Γερμανικών    
19 ΓΕΩΡΓΑΡΑ Γ Αγγλικών   9.50-10.45
20 ΣΑΛΑ Α Αγγλικών 9.50-10.45  
21 ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗ Θ Εικαστικών   11.50-12.35
22 ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ Τ Φυσικής Αγωγής 10.55-11.40  
23 ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ Φυσικής Αγωγής 11.50-12.35  
24 ΖΩΓΡΑΦΟΣ Γ Νομικός   9.50-10.45
25 ΚΑΡΑ Π Οικιακής Οικονομίας   10.55-11.40
26 ΣΟΥΠΟΥ Π Μουσικής-Φιλόλογος 11.50-12.35  
27 ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΥ Α Τεχνολογίας 11.50-12.35  
28 ΡΟΚΟΜΟΥ Α Πληροφορικής 10.55-11.40  
29 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ Πληροφορικής 11.50-12.35  
Σημείωση: Ο παρών πίνακας αντιστοιχεί στο ωρολόγιο  πρόγραμμα  που ισχύει από 4/11/2013.                                                                                                                                                                        Ανάγκες λειτουργίας του σχολείου επιβάλλουν εκτάκτως αλλαγές του προγράμματος.